FAQ - nidagravel® grindstabilisatie

Hebt u een vraag over nidagravel® grindstabilisatie? Misschien vindt u hieronder wel het antwoord.
U kan ons natuurlijk ook steeds contacteren.

Vragen
 1. Waar kan ik nidagravel® grindstabilisatie aankopen?
 2. Is dolomiet geschikt voor nidagravel® grindstabilisatie?
 3. Hoe vermindert nidagravel® grindstabilisatie het opschieten van onkruid?
 4. Hoe gevoelig is nidagravel® grindstabilisatie voor slijtage/veroudering?
 5. Hoe is de situatie t.o.v. een ternair mengsel?
 6. Hoe milieuvriendelijk is nidagravel® grindstabilisatie?
 7. Hoe moet men de grindverharding met nidagravel® onderhouden?
 8. Hoeveel grind heb ik nodig per m²?
 9. Het grind van de toplaag ligt niet vast in honingraten. Verschuift dat niet?
 10. Tips voor de keuze van grind
 11. Wat is de functie van het geotextiel?
 12. Wat is het effect van dooizouten in geval van sneeuw?
 13. Er ligt aarde of mest op het grind. Wat doe ik daarmee?
 14. Kort na de plaatsing van de nidagravelplaten worden de honingraten al terug zichtbaar. Hoe komt dat?
 15. Wat met bladeren die op het grind liggen?
 16. Welk grindkaliber moet ik nemen?
Antwoorden
 1. Waar kan ik nidagravel® grindstabilisatie aankopen?

  nidagravel® grindstabilisatie wordt vervaardigd in Frankrijk. Omwille van transportefficiëntie, werken wij met distributeurs die het product in grote hoeveelheden afnemen. Op eenvoudige aanvraag (per telefoon of e-mail) bezorgen wij u de gegevens van de dichtstbijzijnde verdeler in uw buurt.

  Bel Philippe Rubbrecht op +32 (0)474 557 807 of contacteer ons via het contactformulier.

  terug naar boven

 2. Is dolomiet geschikt voor nidagravel® grindstabilisatie?

  Een grindtype wordt steeds aangeduid door een naam (bv. dolomiet) en een cijfer dat betrekking heeft op het minimale en maximale kaliber van het grind (bv. 5/15). In sommige grindsoorten is de fractie van het minimaal kaliber extreem klein (bv. dolomiet 0/5). Wanneer het minimaal kaliber 0 bedraagt, spreken we van stof. Groot voordeel bij dergelijk grindsoort is dat het verhardingsmateriaal zich vanzelf vastlegt doordat alle holtes in het grind zullen opgevuld worden door het stof.

  Dit heeft echter zijn consequenties:

  • Een sterk verminderde waterdoorlaatbaarheid.
  • Tijdens droge periodes zal het stof vlug opwaaien.
  • De fijne fracties zullen bij vochtige weersomstandigheden gemakkelijk aan de schoenen blijven kleven.
  • Stof uit de omgeving blijft in de verharding kleven, maar wordt niet afgevoerd naar de ondergrond vermits de verharding weining waterdoorlatend is. Daardoor evolueert de kleur van de verharding na een paar jaar van geel naar beige-bruin.
  • Tevens hebben deze verhardingen nog steeds neiging tot put- en spoorvorming, waardoor regelmatig onderhoud nodig is.

  Bijkomend nadeel van dolomiet is dat dit gesteente vrij zacht is. Door matig en intensief gebruik van uw verharding (bv. wagens) zal het grind fijner worden, wat aanleiding geeft tot een slecht doorlatende grindlaag (plassen, putten,...).

  Met nidagravel® grindstabilisatie bent u niet meer verplicht om grindsoorten te gebruiken met stof (= diameter 0 mm) die vanzelf komen vast te liggen.

  terug naar boven

 3. Hoe vermindert nidagravel® grindstabilisatie het opschieten van onkruid?

  In vochtige periodes zullen onkruidzaadjes ontkiemen wanneer ze terecht komen op de grindverharding. Dit is zeker het geval bij kalkhoudende gesteentes of grind met een hoge poreusheid.

  Dankzij het geotextiel dat standaard is aangekleefd aan de nidagravelplaten, zal onkruid zich moeilijk kunnen wortelen. De onkruidwortels zullen hun weg zoeken binnen de nidagravel® honingraten, maar kunnen zich er niet nestelen. Aangezien nidagravel® 100% waterdoorlatend is, zal het meeste onkruid na enige tijd vanzelf uitdrogen en afsterven. Het overige onkruid kunt u gemakkelijk uittrekken, want de wortels hebben zich niet vastgezet in de ondergrond. U kunt het onkruid ook met hete lucht of een brander vernietigen.

  Daarbij komt nog eens dat een steenslagfundering geen goede voedingsbodem biedt voor onkruid. Het onkruid dat al aanwezig was (in de bodem of fundering) kan niet ontkiemen of groeien door het geotextiel.

  terug naar boven

 4. Hoe gevoelig is nidagravel® grindstabilisatie voor slijtage/veroudering?

  Verkeer

  De slijtage zal minimaal zijn als er een grindtoplaag tussen de rijdende lasten en nidagravel®platen ligt. Daarom is een regelmatige inspectie absoluut onontbeerlijk voor een lange levensduur van de verharding.

  Weersinvloeden

  • nidagravel® is UV-bestendig
  • nidagravel® is ongevoelig voor vorst

  Aarde – humus

  Indien na een aantal jaren de holle ruimtes in het grind opgevuld worden door humus of aarde, dan kan het nodig zijn om het grind te vervangen. Het grote voordeel van het werken met nidagravel® grindstabilisatieplaten is dat u enkel de toplaag zal moeten verwijderen en opnieuw aanvullen. Hierdoor krijgt u als het ware een totaal nieuwe verharding voor een uiterst minieme prijs.

  terug naar boven

 5. Hoe is de situatie t.o.v. een ternair mengsel?

  In de mate van het mogelijke wordt steeds een funderingslaag gebruikt die meer waterdoorlatend is dan de ondergrond. Vandaar verdient een steenslagfundering onze voorkeur. Maar in sommige situaties is het beter over te gaan naar een ternair mengsel. nidagravel® is zeer geschikt om op een dergelijk mengsel gelegd te worden.

  Chemisch: geen enkel probleem.

  Mechanisch: perfect daar ternaire mengsels perfect kunnen genivelleerd worden.

  terug naar boven

 6. Hoe milieuvriendelijk is nidagravel® grindstabilisatie?

  nidagravel® bestaat uit 100 % recycleerbaar polypropyleen.

  Bij de productie:

  • Meer dan de helft van het materiaal is afkomstig van gerecycleerd polyproplyleen.
  • Polypropyleen is een chemisch inert product, waardoor het geen vervuiling veroorzaakt.
  • De lichte structuur zorgt ervoor dat de hoeveelheden gebruikte energie voor productie en transport beperkt worden.

  Na plaatsing:

  • 100 % waterdoorlaatbaar
  • Het water dringt rechtstreeks in de grond en wordt niet afgevoerd waardoor het helpt om overstromingen te voorkomen.
  • Het grondwater blijft op peil.
  • Het geotextiel aan de onderzijde voorkomt dat zaden in de ondergrond zullen ontkiemen waardoor er minder of geen herbiciden gebruikt hoeven te worden.

  terug naar boven

 7. Hoe moet men de grindverharding met nidagravel® onderhouden?

  Het is raadzaam om regelmatig de toplaag (d.i. de laag van 1 tot 2 cm die boven de nidagravel® platen uitkomt) te inspecteren. De toplaag heeft als doel om rechtstreeks contact tussen rijdende lasten en nidagravel® grindstabilisatieplaten te voorkomen en maakt de platen onzichtbaar.

  In de onmiddellijke periode na plaatsing zal het grind nog zakken door natuurlijke compactatie zodat de platen opnieuw zichtbaar kunnen worden. In dit geval zal niet alleen om esthetische redenen maar ook uit functioneel oogpunt het grind aangevuld moeten worden. Bij frequent gebruik wordt aangeraden om de toplaag regelmatig te egaliseren. Dit kan heel snel en eenvoudig met een aftrekker.

  terug naar boven

 8. Hoeveel grind heb ik nodig per m²?

  Grind heeft doorgaans een volumieke massa van 1600 kg/m³. U hebt steeds een grindlaag van 5 cm nodig. Dit levert ons 1600*0.05 = 80 kg/m² .

  Vraag steeds naar de volumieke massa bij uw grindhandelaar om zo een accurate schatting te maken van de hoeveelheid grind voor uw toepassing.

  terug naar boven

 9. Het grind van de toplaag ligt niet vast in honingraten. Verschuift dat niet?

  Het grind van de toplaag haakt in op het grind dat tussen de honingraten ligt. Bijgevolg zal het bovenste grind minimaal verschuiven. Het is wel belangrijk dat de toplaag niet te dik is (1 à 2 cm), anders zal het stabilisatie-effect verloren gaan.

  terug naar boven

 10. Tips voor de keuze van grind

  Een grindtype wordt steeds aangeduid met een naam en een cijfer. Dat cijfer verwijst naar het minimale en maximale kaliber van het grind (bv. dolomiet 5/15). In sommige grindsoorten is de fractie van het minimaal kaliber extreem klein
  (bv. dolomiet 0/5). Wanneer het minimaal kaliber 0 bedraagt, spreken we van stof. Het grote voordeel bij een dergelijke grindsoort is dat het verhardingsmateriaal zich vanzelf vastlegt doordat alle holtes in het grind worden opgevuld door het stof.

  Hier zijn echter ook belangrijke nadelen aan verbonden:

  • een sterk verminderde waterdoorlaatbaarheid
  • opwaaien van stof tijdens droge periodes
  • het stof kleeft aan schoeisel bij vochtige weersperiodes

  Daarom de volgende richtlijnen:

  • Vermijd grind soorten met stoffracties
  • Kies een minimale/maximale korreldiameter van 4/16
  • Kies grind afkomstig uit harde gesteentes: deze grindsoorten vergruizen niet na verloop van tijd
  • Kies ronde granulaten voor plaatsen waar vaak kinderen komen (minder pijnlijk bij contact met blote knietjes bv. Mignonnette 5-8)
  • Kies bij voorkeur geen grindsoort met een hoog kalkgehalte of hoge poreusheid. Kalkhoudende en poreuze grindsoorten zijn nl. minder opgewassen tegen onkruid.

  Uw grindhandelaar kan u hierover zeker het nodige advies geven.

  terug naar boven

 11. Wat is de functie van het geotextiel?

  Aan de onderkant van de nidagravel® plaat is een geotextiel thermisch aangekleefd. Dit heeft een dubbele functie:

  • Er komt geen grind onder de plaat terecht. Zo wordt vermeden dat de plaat op termijn omhoog wordt geduwd.
  • het geotextiel is eveneens een anti-worteldoek

  Let op: onkruid komt niet altijd uit de grond. Onkruidzaden worden ook aangevoerd door de wind, door vogels,... In een vochtige bodem met kalkhoudend gesteente zullen deze zaadjes ontkiemen. Grind biedt echter geen goede voedingsbodem. De wortels zullen zich slechts binnen één honingraat nestelen dankzij het anti-worteldoek. Aangezien het doek 100% waterdoorlatend is, zal het onkruid vanzelf uitdrogen en afsterven.

  Het geotextiel is aan één van de twee kanten breder dan de nidagravel®plaat zelf. Die extra stof dient voor overlapping met de volgende plaat. Zo kan er in de naad tussen twee platen geen grind onder de platen gerakent.

  terug naar boven

 12. Wat is het effect van dooizouten in geval van sneeuw?

  Vermits de nidagravel® platen 100 % inert zijn, hebben dooizouten geen enkel negatief effect op een grindverharding met nidagravel®. Bij gebruik van een sneeuwruimer dient men zich ervan te vergewissen dat de toplaag grind niet mee afgeschraapt wordt. Het best kan geruimd worden tot een drietal cm boven de nidagravel® laag, waarna men gebruik kan maken van dooizouten.

  terug naar boven

 13. Er ligt aarde of mest op het grind. Wat doe ik daarmee?

  Als u de aarde of mest langdurig laat liggen, kan dat een negatief effect hebben op de waterdoorlaatbaarheid van de nidagravelplaten. U kunt dus best de bovenste laag weghalen totdat de hongingraten terug zichtbaar worden. Daarop plaatst u vervolgens een nieuw laagje grind van ongeveer één centimer.

  terug naar boven

 14. Kort na de plaatsing van de nidagravelplaten worden de honingraten al terug zichtbaar. Hoe komt dat?

  Er zijn twee opties:

  • Er werd niet genoeg grind gebruikt om de platen mee te vullen.
  • De gekozen grindsoort verdicht gemakkelijk. Dit is niet echt een probleem, de verdichting is nl. uit zichzelf voltooid na enkele weken. Komt voornamelijk voor als er een groot verschil zit tussen de minimale en maximale fractie van het grind.

  terug naar boven

 15. Wat met bladeren die op het grind liggen?

  Het is aan te raden om één keer per jaar bladeren te verwijderen van het grind.

  terug naar boven

 16. Welk grindkaliber moet ik nemen?

  Wij raden aan om geen grindsoorten te gebruiken kleiner dan 4 mm (deze blijven aan schoenen en autobanden kleven).

  Daarnaast neemt u best geen soorten groter dan 18 mm (kwestie dat de gebruikte grindsoorten makkelijk in de honingraten kunnen compacteren).

  terug naar boven